Beproefde aanpak om de gewenste positionering vast te stellen

Het doel van een positioneringsessie is vast te stellen:

  • Hoe worden we gezien? Vaststellen huidige imago (op basis van resultaten van stakeholdersinterviews).
  • Hoe willen we gezien worden? Vaststellen gewenste identiteit: visie, missie en kernwaarden.
  • Waar willen we over vijf jaar staan?

Voor de beantwoording van deze vragen heeft Van Dantzig Communicatiepartners een workshop-format ontwikkeld. De opzet van de workshop is gebaseerd op het principe van ‘van buiten naar binnen denken'. Het doel van deze positioneringsessie is om vanuit de visie en missie van de organisatie communicatieve uitgangspunten en strategie te bepalen om een stevige positie op de markt in te nemen. In de sessie worden aan de hand van een door ons uitgewerkte omgevingsanalyse de belangrijkste knelpunten en USP's (Unique Selling Proposition) vastgesteld. Vervolgens kijken we naar het huidige en gewenste imago. Hierin bepalen we gezamenlijk de belangrijkste gewenste imagokenmerken en kernwaarden. Deze gewenste identiteit wordt vervolgens doorvertaald in basiskenmerken van de cultuur, de operationele kant van de organisatie en de corporate positionering. Tenslotte bepalen we de communicatiestrategie op hoofdlijnen. Belangrijk hierbij is dat er heldere keuzes worden gemaakt en een duidelijke focus in het beleid wordt aangebracht.

Het workshop-format wordt gekenmerkt door een keuzeproces waarbij de deelnemers op basis van beslissingsbevoegdheid en consensus keuzes maken. Resultaten van de sessie zijn:

  • Een analyse van de huidige positionering
  • Een gewenste positionering uitgedrukt in visie, missie, kernwaarden en een beschrijving van het gewenste gedrag en performance van de organisatie
  • Interne doorvertaling naar cultuur (gedrag), communicatie en operatie
  • Vaststellen van uitgangspunten van de communicatiestrategie op basis van gewenste positionering en organisatiedoelen en –strategie

Door de interactiviteit in de sessie en betrokkenheid deelnemers ontstaat draagvlak voor de keuzes die in de sessie gemaakt worden.

De sessie wordt zo ingericht dat direct aan de slag kan worden gegaan. Hiermee worden lange en dikke adviesrapporten voorkomen. De resultaten van de sessie zijn de bouwstenen voor het verder uitwerken van communicatieplannen en het ontwikkelen en produceren van communicatiemiddelen.

Workshop opzet

Afhankelijk van de positioneringsvraag die voor ligt, kan de positioneringsworkshop een of meerdere dagdelen beslaan. Omdat de methode uit gaat van directe keuzes op basis van discussie en consensus, is het de bedoeling dat de beslissers van de organisatie er bij aanwezig zijn en actief participeren.

De ervaring leert dat een dergelijke workshop het best te doen is op een rustige locatie buiten de eigen organisatie. TV of beamer met scherm en flipover aanwezig in de ruimte.

Interesse?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over Positioneringssessie..

contact opnemen
Falck

Falck

Voor een cliƫnt van Falck verzorgde Van Dantzig Communicatiepartners een bijzondere training. Uit een calamiteiten oefening bleek dat mensen die nabestaanden moeten bellen in geval van nood, daarbij wat hulp konden gebruiken.

Lees verder

Van Dantzig Communicatie Partners maakt gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Meer informatie in de disclaimer en privacyverklaring.

cookies accepteren