Inspectie Gezondheidzorg & Jeugd op bezoek

Van Dantzig Communicatiepartners ontwikkelde in nauw overleg met opdrachtgevers uit de zorg- en welzijnssector een effectieve training ter voorbereiding op een inspectiebezoek.

Doel van de training

In de gesprekken duidelijk maken dat van hoog tot laag gestuurd wordt op kwaliteit van zorg. transparant zijn in wat goed gaat en wat verbetering behoeft. Consistent zijn over de informatie vanuit verschillende zorglocatie. Uiting geven van lerend vermogen
Belangrijk thema’s die wij in de gesprekken trainen zijn onder meer:

 • Sturing op kwaliteit
 • Persoonlijke aandacht
 • Methodisch werken
 • Lerend vermogen
 • Veilige cultuur

In de gesprekken behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Persoonsgerichte zorg: wat wil de cliënt? Is zijn geschiedenis bekend? Wordt er goed geluisterd?
 • Deskundigheid: kennis en vaardigheden, voldoende scholing, werken volgens de juiste richtlijnen, past samenstelling personeel bij cliënten voor wordt gezorgd?
 • Veilig werkklimaat: open kijken naar de manier waarop zorg wordt verleend. Lerend vermogen: successen, incidenten, fouten en klachten. Gehoor voor verbeteringen.
 • Cultuur: mate van openheid. Mogen medewerkers fouten maken en krijgen ze de kans daarvan te leren en te verbeteren?

Leidend voor de definitieve keuzen van thema’s en vragen zijn:

 • Het toetsingskader IGJ
 • Eerder uitgebrachte rapporten van de IGJ
 • Audits

Deelnemers aan de training:

 • Bestuur en management (eventueel aangevuld met leden van de Raad van Toezicht of cliëntenraad)
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Teamleiders
 • Artsen en paramedici in dienst van de zorginstelling

Opzet van de training

Aan een training van een dagdeel (= 4 uur) nemen maximaal 8 personen deel.

De groep wordt samengesteld uit de hierboven genoemde deelnemers. In overleg worden deelnemers in tweetallen ‘aan elkaar gekoppeld’. Idealiter zijn dit ook de medewerkers die in de dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld een MT-lid of bestuurder wordt gekoppeld aan een kwaliteitsmedewerker. Per gespreksronde worden twee koppels door de inspecteurs aan de tand gevoeld. Het is van belang dat beide koppels uiting geven aan consistente informatie en elkaar niet tegenspreken. Daarom gaat tijdens het gesprek met het eerste koppel, het tweede koppel naar een andere ruimte. De andere deelnemers observeren de gesprekken met behulp van gerichte observatieformulieren. Na de twee gesprekken worden resultaten plenair geëvalueerd. Vervolgens start ronde twee met twee nieuwe koppels en andere thema’s uit het toetsingskader.

Training op maat

Uiteraard is de training geheel toegesneden op de situatie en wensen van de instelling of het ziekenhuis. Wij voeren vooraf een uitvoerig intakegesprek.

Informatie over de training

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u bellen met Rob van der Woude, partner, adviseur en trainer: 06-51432852 e-mail: rob.vanderwoude@vdcp.nl

Van Dantzig Communicatie Partners maakt gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Meer informatie in de disclaimer en privacyverklaring.

cookies accepteren